top of page

Dalton

In 2010 is Aldoende gecertificeerd als Daltonschool. 

De Daltonmethode komt tegemoet aan de specifieke behoeften van ieder kind en geeft ruimte aan zijn of haar talenten, kracht en karakter. Kinderen op een daltonschool leren zichzelf en de wereld om hen heen goed kennen; ze weten wat ze waard zijn en kunnen goed omgaan met keuzes en verantwoordelijkheid.

rsz_daltondriehoek-nieuw.jpeg

In de daltondriehoek zijn de uitgangspunten te vinden die als leidraad dienen voor ons onderwijs. Verantwoordelijkheid nemen en geven en vertrouwen vragen en schenken zijn onlosmakelijk verbonden met het afleggen van verantwoording en het vragen van verantwoording aan anderen.

Naamloze presentatie (5).jpg

In ons daltonhandboek staat informatie over wie wij zijn als Aldoende en hoe wij vorm geven aan ons daltononderwijs. Een daltonhandboek waar wij trots op zijn! 

Hieronder kunt u ook per kernwaarde van Dalton

meer te weten komen over ons onderwijs.

Zelfstandigheid

Wij hebben als doel de leerlingen zelfstandig, onafhankelijk en verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerresultaten.

 

De leerkracht heeft de rol van begeleider, met als uitgangspunt ‘leer het mij zelf doen’

Schermafbeelding 2022-10-17 om 15.45.29.png

Vrijheid &

verantwoordelijkheid

Leerlingen krijgen elke dag tijd om te werken aan taken op hun weektaak. Zij hebben daarbij de vrijheid om zelf te kiezen aan welke vakken zij willen werken. 

Wij hebben een leerlingenraad, waarbij leerlingen mee mogen denken over het reilen en zeilen binnen de school.

Schermafbeelding 2022-11-03 om 10.12.58.png

Samenwerking

Onder samenwerken verstaan we samen aan een opdracht werken, waarbij van iedere leerling een zelfde mate van betrokkenheid, verantwoordelijkheid en inzet wordt verwacht

 

Bij Aldoende zijn leerlingen gewend om hulp te vragen en elkaar en elkaar te helpen.

Schermafbeelding 2022-11-03 om 09.58.01.png

Effectiviteit & doelmatigheid

Aldoende vindt het belangrijk om tijd, menskracht en middelen effectief in te zetten. 

Een taak op maat houdt de leerling doelmatig en functioneel bezig met zijn of haar ontwikkeling.

617c4d50-1bde-473a-9ae7-90dc48d14262.jpg

Reflectie

Bij Aldoende kijken de leerling en leerkracht terug op het doel en het proces en kunnen hun eigen handelen aanpassen. 

Zij leren zich bewust te worden van het eigen leerproces en kunnen hierbij eigen doelen stellen.

Schermafbeelding 2022-11-03 om 10.24.59.png
bottom of page