top of page

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan op school. Volgens de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) is het de taak van de MR om ervoor te zorgen, dat in de school, een ieder in staat wordt gesteld om zijn belangen naar voren te brengen en zijn standpunten toe te lichten. 

De MR:

  • Geeft advies en/of instemming over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school.

 

  • Oordeelt over beleidsvoorstellen en andere voorstellen die door het bevoegd gezag (schoolbestuur, algemeen directeur en of directie) worden voorgelegd.

 

  • Oordeelt over de wijze waarop deze voorstellen worden uitgevoerd.

 

  • Adviseert over sommige onderwerpen de directie

 

  • Heeft bij een aantal zaken een zwaardere stem via zijn instemmingsrecht.

 

De rechten van de MR

zijn in de WMO vastgelegd.

Naamloze presentatie.jpg
Contactformulier MR

Voor vragen, input en overige opmerkingen kunt u onderstaand formulier invullen. 

 

Bedankt voor uw bericht!

bottom of page