top of page

Aldoende

Aldoende is een gemengde basisschool in Amsterdam-Oost, nabij het Oosterpark. Een gemengde school in de brede zin van het woord: een mooie afspiegeling van de buurt waarin de school staat. Op Aldoende mag je zijn wie je bent! Wij zijn een gecertificeerde daltonschool en alle kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar zijn, zowel bij ons als bij onze voorschool Dynamo, van harte welkom.

Lestijden, locaties, eten en drinken, anti-pestprotocol, mobieltjes en scholenopdekaart

Bekijk onze schoolgids voor nog meer praktische informatie

Bekijk ons team en de

groeps- en taakverdeling

binnen het team

bottom of page