top of page

Voor ouders

Voor ouders is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de school en over de belangrijkste momenten van het jaar. Hieronder vindt u informatie over de agenda, de buitenschoolse opvang, de invloed van ouders door bijvoorbeeld de medezeggenschapsraad en de ouderraad en informatie over het aanmeldproces op Aldoende. 

In de buurt van OBS Aldoende bevinden zich een aantal buitenschoolse opvanglocaties. Hieronder staan de gegevens van deze BSO's

Voor meer informatie vanuit STAIJ, zoals de schoolvakanties, klachtenregeling en leerplicht, kunt u terecht op de website van STAIJ

bottom of page