top of page

Ons onderwijs

Aldoende is een daltonschool, maar zeker ook meer. Binnen onze school besteden wij veel aandacht aan cultuur. Wij bezoeken jaarlijks musea, krijgen lessen van externen en bieden lessen over onder andere burgerschapsvorming en en mediawijsheid aan. 

Lees hieronder meer over een aantal elementen binnen ons onderwijs.

Cultuur

In ons daltonhandboek staat informatie over wie wij zijn als Aldoende en hoe wij vorm geven aan ons daltononderwijs. Een daltonhandboek waar wij trots op zijn! 

Hieronder kunt u ook per kernwaarde van Dalton

meer te weten komen over ons onderwijs.

In de daltondriehoek zijn de uitgangspunten te vinden die als leidraad dienen voor ons onderwijs. Verantwoordelijkheid nemen en geven en vertrouwen vragen en schenken zijn onlosmakelijk verbonden met het afleggen van verantwoording en het vragen van verantwoording aan anderen.

Ons onderwijs

bottom of page