Aldoende is een gemengde basisschool in Amsterdam-Oost, nabij het Oosterpark. Een gemengde school in de brede zin van het woord: een mooie afspiegeling van de buurt waarin de school staat. Op Aldoende mag je zijn wie je bent! Wij zijn een gecertificeerde daltonschool en alle kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar zijn, zowel bij ons als bij onze voorschool Dynamo, van harte welkom.

De school schept een uitdagende en functionele leeromgeving. Er heerst een sfeer van rust, veiligheid en geborgenheid. Respect voor jezelf en de ander staat centraal. In de onderbouw wordt gewerkt rond thema's, waarbij spelend leren centraal staat.

De daltonwerkwijze van Aldoende komt tegemoet aan de specifieke behoeften van ieder kind. Een kind dat zichzelf en anderen respecteert, dat initiatieven neemt, dat verantwoording kan vragen en afleggen, dat doelmatig kan werken en goed kan reflecteren, staat sterk in het leven. Ieder kind is geschikt voor Dalton!
 
Wij starten weer met de rondleidingen door de leerlingen van onze school!
U bent welkom op vrijdag 8 april om 8.45 uur
of op vrijdag 13 mei om 9.00 uur.
Wij starten op de Tweede Boerhaavestraat 22, de rondleiding duurt ongeveer een uur.

 
Bent u op zoek naar een school voor uw kind? Dan kunt u voor de rondleiding mail sturen naar: aanmelding@obsaldoende.nl zodat wij weten hoeveel ouders we kunnen verwachten.