Aanmelden
 
U kunt uw kind aanmelden of informatie opvragen via aanmelding@obsaldoende.nl.

Aanmeldopties voor OBS Aldoende zijn als volgt:
- Voorschool
- Instroom voor 4-jarigen
- Instroom vanaf groep 2 t/m groep 8

Voorschool
Ouders die hun kind willen inschrijven, kunnen behalve op woensdag, dagelijks terecht bij één van de peuterleidsters. Wilt u eerst een afspraak maken dan is dit ook mogelijk.
Telefoon: 020 - 4609307.

De peuterspeelzaal Aldoende bevindt zich op de begane grond in het gebouw aan de Tweede Boerhaavestraat 22 en valt onder leiding van Dynamo. Vanaf 2018 hebben álle Amsterdamse peuters recht op 15 uur per week kinderopvang. Meer informatie hierover en over de veranderingen in de Peuterspeelzaal kunt u hier vinden.

Instroom voor 4-jarigen
Normaal gesproken organiseren wij ieder jaar kennismakingsochtenden voor geïnteresseerde ouders. Tijdens deze kennismakingsochtend komt u meer te weten over onze school en hoe wij werken en krijgt u een rondleiding door de school. Dit schooljaar is dit helaas niet mogelijk vanwege restricties rondom het corona-virus. 

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds vorig jaar zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Hiermee is een einde gekomen aan de verschillende regels per stadsdeel, wijk of school.

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldingsformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn als volgt:
Geboren tussen Sluitingsdata aanmelding Plaatsingsdata, gevolgd door bericht aan ouders Inschrijven
& intakegesprek
Start vierjarigen
1 september t/m 31 december 2016 t/m wo. 4 maart 2020 do. 12 maart 2020;
16/17 maart bericht ouders
Maart t/m 15 april 2019 Vanaf sept. 2020
1 januari t/m 30 april 2017 t/m wo. 3 juni 2020 di. 9 juni 2020;
11/12 juni bericht ouders
Juni t/m 1 juli 2020

 
Vanaf 1 jan. 2021
1 mei t/m 31 augustus 2017 t/m wo. 4 nov. 2020 do. 12 nov. 2020
16/17 nov. bericht ouders
t/m 18 december 2020 Vanaf 1 mei 2021


De volledige procedure staat beschreven in deze brochure:
Folder Naar de basisschool 2020-2021
Starting primary school in school year 2020-2021

U kunt de uitleg en het formulier ook vinden op 
https://bboamsterdam.nl/toelatingsbeleid/

Instroom vanaf groep 2 t/m groep 8
Alle kinderen zijn welkom op onze school. Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor groep 2 t/m groep 8 dan vragen we u om contact op te nemen met onze school. U kunt een mail sturen naar aanmelding@obsaldoende.nl of bellen met de administratie.

In het kader van passend onderwijs is in principe iedereen welkom op onze school. Wij vinden het echter van belang de nodige zorg ook daadwerkelijk te kunnen bieden. Het bevoegd gezag van basisschool Aldoende beslist over de uiteindelijke toelating van een leerling. Voor alle leerlingen, ook leerlingen met een complexe zorgvraag (dit kan o.a. zijn een leerling met een speciaal onderwijsarrangement of een leerling die wordt teruggeplaatst van een speciale school) zal de beslissing tot toelating gebeuren op basis van een zorgvuldige afweging tussen het individueel belang van de leerling en het algemeen belang van de school.