Buitenschoolse Opvang
De ouders van Aldoende kiezen voor verschillende BSO(buiten schoolse opvang) aanbieders.
Onderstaande aanbieders komen allemaal kinderen ophalen op Aldoende: