Aldoende leren we:
'Wat gisteren nog moeilijk was, is vandaag gemakkelijk'
 
Bij ons op school staat de ontwikkeling van het kind centraal. Je mag zijn wie je bent. We scheppen een uitdagende, functionele leeromgeving in een sfeer van veiligheid en geborgenheid. Wij streven naar een school waar respect voor jezelf en de ander centraal staat.
 
Wij willen dat onze leerlingen straks sterk, competent en zelfbewust de wereld in gaan. In de maatschappij van nu wordt er steeds meer een beroep gedaan op vaardigheden zoals: zelfstandig zijn, goed kunnen samenwerken en verantwoordelijkheid. Dit zijn vaardigheden die de kinderen nodig hebben in het dagelijks leven en op school maar ook straks op de middelbare school, bij hun studie of op hun werk.
 
Wij zijn ervan overtuigd dat Dalton daarvoor de beste methode is. Een kind dat zichzelf en anderen respecteert, initiatief neemt, pro-actief is, verantwoordelijkheid kan nemen en verantwoording kan vragen en afleggen, staat sterk in het leven.
 
De Daltonmethode komt tegemoet aan de specifieke behoeften van ieder kind en geeft ruimte aan zijn of haar talenten, kracht en karakter. Daltonkinderen leren zichzelf en de wereld om hen heen goed kennen; ze weten wat ze waard zijn en kunnen goed omgaan met keuzes en verantwoordelijkheid. Daarnaast zijn er zeer duidelijke voordelen als het zuiver gaat om leren:
  • Leerlingen krijgen de ruimte om op hun eigen niveau te werken en te leren.
  • Leerlingen leren plannen en zelf hun werk in te delen, wat in het voorgezet onderwijs en in de maatschappij goed van pas komt.
  • Leerlingen leren samenwerken, waardoor er meer respect voor elkaar ontstaat en er rekening met elkaar wordt gehouden.
  • Leerlingen leren verantwoordelijk te zijn voor hun werk en materiaal.
Aldoende is een gecertificeerde Dalton school. Ons onderwijs gaat uit van de drie belangrijkste principes van Helen Parkhurst, de grondlegster van het Daltononderwijs: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en sociaal leren. Lees hieronder meer in het Dalton Handboek over ons Daltononderwijs op OBS Aldoende.