Profiel van Aldoende

Aldoende is een openbare basisschool met Voorschool. Alle kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar zijn welkom.

Is uw kind geboren tussen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2014 dan kunt u uw kind aanmelden tot 2 november 2017 

Aldoende biedt een sociaal veilige en stimulerende leeromgeving waarin we leerlingen plezier, rust en veiligheid bieden en waar leerlingen geleerd wordt respectvol met elkaar om te gaan. Uitgebreide informatie kunt u lezen in onze schoolgids.

Aldoende is een gecertificeerde Dalton school

Ons onderwijs gaat uit van de drie belangrijkste principes van Helen Parkhurst, de grondlegster van het Daltononderwijs: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en sociaal leren. Lees meer in het Dalton Handboek Aldoende.

Met aandacht voor duurzaamheid en bewuste levensstijl

O.a. door aandacht te schenken aan milieuzaken, schone energie en gezonde voeding. Sinds februari 2015 zijn er 16 gloednieuwe zonnepanelen op het dak van Aldoende 1 geplaatst. Dit is dankzij de opbrengst van de sponsorloop. De panelen leveren jaarlijks +/- 4000 kW energie op. Een besparing van tussen de 700 en 800 euro.

Laat de zon nu maar schijnen!

Informatie-ochtenden
Bent u geïnteresseerd in onze school? Kom dan eens kijken op onze informatie-ochtenden voor nieuwe ouders.

Actueel

Beroepenmarkt
De leerlingen uit groep 8 hebben verschillende ouders geïnterviewd over hun beroep en daar heel veel van geleerd. Er is zoveel keuze aan beroepen. Hoe word je er wijs uit? Wat ga je kiezen? Waar ben je al goed in? Wat heb je er voor nodig om er te komen? Het was een groot succes!

Volgend schooljaar opnieuw. Bedankt ouders!

Nieuwe binnentuin Aldoende 1!
Een fijne groene plek om te spelen
Na een geslaagde samenwerking tussen leerlingen, ouders en de school hebben wij een prachtige binnentuin!

OOGPUNT Waterrap met groep 7 van Aldoende

De groepen 7 hebben in het kader van een project over water een geweldige rap gemaakt over Water/H2O! 
Of kijk en luister op Youtube

Basketbalkampioenen uit groep 8

Basketbalkampioenen

Basketbalkampioenen uit groep 8! Nu op naar het toernooi van Amsterdam.

Day a weekschool

Ieder jaar opnieuw wordt bekeken welke leerlingen baat hebben bij een extra uitdagend leerstofaanbod. Daarvoor hebben wij op school o.a. de Pittige Torens.
Sinds dit schooljaar doet Aldoende daarnaast ook mee aan de Day a weekschool. Zo leren we bij en kunnen we het bestaand aanbod op school uitbreiden met nieuwe ideeën. De plaatsen zijn beperkt en daarom alleen beschikbaar voor de leerlingen waarvan wordt ingeschat dat zij het het hardste nodig hebben om een dag buiten school les te krijgen.

 

 

 

!! AL SNEL JARIG !!

Dina (6), Bram (8), Fien (6)