Schoolgids en downloads

Scholen verschillen in schoolklimaat, werkwijze en onderwijsresultaten. Dat maakt kiezen voor een basisschool niet eenvoudig. Om belangstellende ouders te helpen bij het kiezen voor een basisschool heeft het team van Aldoende deze schoolgids samengesteld. In deze gids vindt u onze visie op onderwijs en een impressie van onze dagelijkse schoolpraktijk. Bovendien laten we zien hoe we regelmatig de kwaliteit van ons onderwijs monitoren verbeteren. We hopen dat u deze schoolgids met belangstelling leest. Als de tekst vragen of suggesties bij u oproept, dan horen we dat graag!

Verder vindt u hieronder een aantal andere documenten die beleid van school aangaan. Zoals eerder vermeld, u vindt onderstaande documenten, naast andere protocollen en informatie, ook op Scholen op de Kaart.

De schoolgids:

schoolgids 2020-2021

Het cultuurbeleid op school:
Cultuurbeleid Aldoende 2018-2022

Het Dalton handboek
Dalton Handboek OBS Aldoende april 2015 vrij

Het anti-pestprotocol:
0. anti-pest protocol Aldoende

Het schoolondersteuningsprofiel:
Aldoende-Schoolondersteuningsprofiel 2017

Privacy-reglement (STAIJ):
0. Privacyreglement-voor-Stichting-STAIJ- 2018


Ondersteuningsplan
Ondersteuningsplan Aldoende

Beleid gezond eten en drinken Aldoende

Beleid gezond eten en drinken Aldoende