Links

Thuis oefenen met de lesstof van school kan met Ambrasoft Thuis.

http://shop.ambrasoft.nl/shop/nua


Kunst- en cultuureducatie voor het basisonderwijs in Amsterdam Oost wordt aangeboden door de De Rode Loper op School. Elke klas op Aldoende doet elk jaar mee aan verschillende activiteiten, in en buiten de school.

www.derodeloperopschool.nl


Verlof
Voor het aanvragen van extra verlof kunt u hier meer informatie vinden.
Formulier vakantie verlof
Formulier verlof wegens gewichtige omstandigheden
 

Scholen op de kaart